Iskolavezetés

Farkas Klára - intézményvezető - szakértő - szaktanácsadó (földrajz - testnevelés)

Busznyák Zsuzsanna - intézményvezető helyettes (tanító - tehetséggondozó tanár)

Limbach Amália - intézményvezető helyettes (tanító)

 

Osztályfőnökök és napközis tanítók

1.a  Hauber Krisztina - Tóthné Kalocsai Nikolett

1.b  Kutasné Bihácsi Györgyi - Tasnádiné Varga Zita

1.c  Macherné Timkó Eszter - Varga Tünde Mária 

2.a  Beleznai Ágnes - Barna Zsuzsanna

2.b  Rézsó Eszter - Máté Brigitta

2.c  Molnár Mária - Nagyné Gregor Anita

3.a  Nagy Annamária - Ágó Diána

3.b  Vadászi Tamás - Suki Adrienn

3.c  Miknyóczkiné Kállai Erika - Rékainé Czobo Anikó

4.a  Szakonyné Smuta Andrea  -  Deák Hedvig

4.b  Törökné Nagy Annamária - Gimpl Melinda

4.c  Csuporné Szalay Éva  -  Tóth Péter

 

5.a  Budaházi Fruzsina (angol - történelem)

5.b  Kun Ágnes Andrea (német)

5.c  Fodorné Dékány Márta (kémia - matematika - informatika)

6.a  Pálfiné Horváth Julianna (biológia - erkölcstan)

6.b  Makó Tímea (német - történelem)

6.c  Ács Zsuzsanna (magyar - történelem)

7.a  Varga Edina - szakértő (magyar - történelem - német)

7.b  Tóth Gabriella (matematika - fizika - informatika)

7.c  Oláh Ildikó (magyar-erkölcstan)

8.a  Göblyös Dávid (testnevelés)

8.b  Csonkáné Kormos Terézia - szakértő (informatika - technika)

8.c  Zámbóné Varga Katalin (matematika - fizika)

 

Pedagógusok

Barefieldné Kovács Aranka (magyar, napközi 5.a)

Bisztriczki Zoltán (ének-zene)

Daróczi Dávid (informatika)

Dr. Ruzsásné Sebestyén Emília (ének - zene)

Egyházyné Tóth Andrea - iskolapszichológus

Gerhauserné Havady Zsuzsanna (rajz - technika)

Győri Attila (testnevelés)

Icsuné Bíró Erzsébet (könyvtáros tanár)

Kólyi Tibor (matematika - fizika)

Kovács Katalin (történelem - ének-zene)

Krasznai Gizella (napközi 5.évf.)

Szabó Ildikó (angol - napközi 6. évf.)

Szakály Judit (földrajz - testnevelés)

Tóthné Katona Zsuzsanna (angol - német)

Völker Ildikó (angol)

Frimmel Zsófia (gyes)

 

NOKS munkatársak

Molnárné Kondár Katalin - iskolatitkár

Vidák Judit - iskolatitkár

Bisztricsány Gábor - rendszergazda

Dr. Varga Ádám - laboráns

Tábori Sára - pedagógiai asszisztens

Tóth Dalma - pedagógiai asszisztens

 

Novák Enikő - üzemeltetési koordinátor