Iskolavezetés

Farkas Klára - intézményvezető - szakértő - szaktanácsadó (földrajz - testnevelés)

Busznyák Zsuzsanna - intézményvezető helyettes (tanító - tehetséggondozó tanár)

Blagai Zsuzsanna - intézményvezető helyettes (földrajz - rajz)

 

Osztályfőnökök és napközis tanítók

1.a  Limbach Amália  -  Beleznai Ágnes

1.b  Vadászi Tamás - Szente Edit 

1.c  Miknyóczkiné Kállai Erika - Rékainé Czobor Anikó

2.a Szakonyné Smuta Andrea  -  Deák Hedvig

2.b Törökné Nagy Annamária - Gimpl Melinda

2.c Csuporné Szalay Éva  -  Tóth Péter

3.a Varga Tünde Mária - Macherné Timkó Eszter

3.b Molnár Adrienne - Tasnádiné Varga Zita

3.c Dr. Domokosné Kádár Annamária - Kutasné Bihácsi Györgyi

4.a  Rézsó Eszter - Klapcsik Kata

4.b  Molnár Mária - Nagy Annamária

4.c  Hauber Krisztina  -  Suki Adrienn

 

5.a  Varga Edina - szakértő (magyar - történelem - német)

5.b  Tóth Gabriella (matematika - fizika - informatika)

5.c  Oláh Ildikó (magyar)

6.a Göblyös Dávid (testnevelés)

6.b Csonkáné Kormos Terézia - szakértő (informatika - technika)

6.c Zámbóné Varga Katalin (matematika - fizika)

7.a  Kiss Andrea (matematika - földrajz)

7.b  Fodorné Dékány Márta (kémia - matematika - informatika)

7.c  Csigás Adrienn (informatika - fizika)

8.a  Ács Zsuzsanna (magyar - történelem)

8.b  Pálfiné Horváth Julianna (biológia - erkölcstan)

8.c  Makó Tímea (német - történelem))

 

 

Pedagógusok

Barefieldné Kovács Aranka (magyar, napközi 6.o)

Bisztriczki Zoltán (ének-zene)

Budaházi Fruzsina (angol - történelem)

Dr. Ruzsásné Sebestyén Emília (ének - zene)

Egyházyné Tóth Andrea - iskolapszichológus

Gerhauserné Havady Zsuzsanna (rajz - technika)

Győri Attila (testnevelés)

Icsuné Bíró Erzsébet (könyvtáros tanár)

Kovács Katalin (történelem - ének-zene)

Kun Ágnes Andrea (német)

Szabó Ildikó (angol - magyar)

Szakály Judit (földrajz - testnevelés)

Tóthné Katona Zsuzsanna (angol - német)

Völker Ildikó (angol)

Kovácsné Tamási Bernadett (etika, napközi 6.ac)

Krasznai Gizella (napközi 5.bc)

Nagyné Gregor Anita (történelem, napközi 5.ac)

Frimmel Zsófia (gyes)

 

NOKS munkatársak

Huber Ágnes - iskolatitkár

Somodi Szilvia - iskolatitkár

Bisztricsány Gábor - rendszergazda

Dr. Varga Ádám - laboráns

Seressné Ankovics Zsuzsanna - pedagógiai asszisztens

Tóth Dalma - pedagógiai asszisztens

 

Novák Enikő - üzemeltetési koordinátor