Iskolavezetés

Farkas Klára - intézményvezető - szakértő - szaktanácsadó (földrajz - testnevelés)

Busznyák Zsuzsanna - intézményvezető helyettes (tanító - tehetséggondozó tanár)

Blagai Zsuzsanna - intézményvezető helyettes (földrajz - rajz)

 

Osztályfőnökök és napközis tanítók

1.a  Beleznai Ágnes - Barna Zsuzsanna

1.b  Rézsó Eszter - Klapcsik Kata

1.c  Molnár Mária - Nagy Annamária

2.a  Limbach Amália - Nagy Adrienn

2.b  Vadászi Tamás - Suki Adrienn

2.c  Miknyóczkiné Kállai Erika - Rékainé Czobo Anikó

3.a Szakonyné Smuta Andrea  -  Deák Hedvig

3.b Törökné Nagy Annamária - Gimpl Melinda

3.c Csuporné Szalay Éva  -  Tóth Péter

4.a Varga Tünde Mária - Macherné Timkó Eszter

4.b Kutasné Bihácsi Györgyi - Tasnádiné Varga Zita

4.c Dr. Domokosné Kádár Annamária - Hauber Krisztina

 

5.a  Pálfiné Horváth Julianna (biológia - erkölcstan)

5.b  Makó Tímea (német - történelem)

5.c  Ács Zsuzsanna (magyar - történelem)

6.a  Varga Edina - szakértő (magyar - történelem - német)

6.b  Tóth Gabriella (matematika - fizika - informatika)

6.c  Oláh Ildikó (magyar-erkölcstan)

7.a  Göblyös Dávid (testnevelés)

7.b  Csonkáné Kormos Terézia - szakértő (informatika - technika)

7.c  Zámbóné Varga Katalin (matematika - fizika)

8.a  Kiss Andrea (matematika - földrajz)

8.b  Fodorné Dékány Márta (kémia - matematika - informatika)

8.c  Csigás Adrienn (informatika - fizika)

 

Pedagógusok

Barefieldné Kovács Aranka (magyar, napközi 5.a)

Bisztriczki Zoltán (ének-zene)

Budaházi Fruzsina (angol - történelem)

Dr. Ruzsásné Sebestyén Emília (ének - zene)

Egyházyné Tóth Andrea - iskolapszichológus

Gerhauserné Havady Zsuzsanna (rajz - technika)

Győri Attila (testnevelés)

Icsuné Bíró Erzsébet (könyvtáros tanár)

Kovács Katalin (történelem - ének-zene)

Kun Ágnes Andrea (német)

Szabó Ildikó (angol - magyar)

Szakály Judit (földrajz - testnevelés)

Tóthné Katona Zsuzsanna (angol - német)

Völker Ildikó (angol)

Kármán Erika (etika, napközi 5.c)

Krasznai Gizella (napközi 6.évf.)

Nagyné Gregor Anita (történelem, napközi 5.b)

Frimmel Zsófia (gyes)

 

NOKS munkatársak

Molnárné Kondár Katalin - iskolatitkár

Somodi Szilvia - iskolatitkár

Bisztricsány Gábor - rendszergazda

Dr. Varga Ádám - laboráns

Seressné Ankovics Zsuzsanna - pedagógiai asszisztens

Tóth Dalma - pedagógiai asszisztens

 

Novák Enikő - üzemeltetési koordinátor