A tanév rendje

Tanévnyitó ünnepély              2018. szeptember 3.

Első tanítási nap                     2018. szeptember 3.

Őszi szünet:   2018. október 29-től november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

Téli szünet: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)..

Tavaszi szünet: 2019. április 18-től 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Munkanapok áthelyezés:

2018. október 22-ét, hétfőt október 13-án, szombaton dolgozzuk le,

2018. november 2-át, pénteket november 10-én, szombaton dolgozzuk le,

2018. december 24-ét, hétfőt december 1-jén, szombaton dolgozzuk le,

2018. december 31.-ét, hétfőt, december 15-én, szombaton dolgozzuk le.

Első félév vége: 2019. január 25.                  .

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről értesítő a szülők részére: 2019. február 1. (péntek)

A tanév utolsó tanítási napja: 2019. június 14. péntek

A tényleges tanítási napok száma: 181 nap.

Tanítás nélküli munkanapok: (6 nap)

1. 2018. szeptember 24. (hétfő)         Szakmai nap – tantestületi kirándulás

2. 2018. november 10. (szombat)      Pályaorientációs nap

3. 2018. december 15. (szombat)       Nevelési értekezlet

4. 2019. február 4. (hétfő)                  Síszünet

5. 2019. április 17. (szerda)               Szakmai nap

6. 2019. június 13. (csütörtök)           Sportnap - DÖK

Szülői értekezletek, fogadóórák

  • Első osztályok2018. szeptember 3.
  • Felső tagozat számára2018. szeptember 10. (hétfő)
  • Alsó tagozat számára           2018. szeptember 11. (kedd)
  • Pályaválasztási tájékoztató + fórum 2018. október (8. évfolyam) (hétfő)
  • Második szülői értekezlet   2019. február 5. (kedd alsó, felső) + fogadóóra
  • Igazgatói tájékoztató 2019. február 14. (csütörtök)

(Leendő elsősök részére)

  • Harmadik szülői értekezlet 2019. május 6. (hétfő-felső); + fogadóóra
  1. május hónapban (alsó)

Fogadóórák rendje:

 

 

1. 2018. október 15. (hétfő)

2. 2018. december 3. (hétfő)

3. 2019. február 5. (kedd)

4. 2019. március 18. (hétfő)

5. 2019. május 6. (hétfő)

A fogadóórák 17 órától kezdődnek, az időpont módosítását előre jelezzük.

A februári és a májusi szülői értekezlet után fogadóórát is tartunk.

Azokban a hónapokban, amikor nincs szülői értekezlet vagy általános fogadóóra, a szaktanárok és a szülők előzetes egyeztetése alapján délután egyéni fogadóórán beszélhetik meg a problémát.

Fogadóóráinkon az iskolánk pszichológusa is a szülők rendelkezésére áll, gondjaikkal, kérdéseikkel felkereshetik őt.

Erdei iskola:

Alsó tagozat: 2019. június első hete

Osztálykirándulás:

Felső tagozat: 2019. június 7. (péntek)

Diákönkormányzat gyűlések rendje:

DÖK gyűlés (Iskolagyűlés), választás előkészítése 2018. szeptember 6.

DÖK gyűlés munkaterv véleményezése

DÖK gyűlés havonta

DÖK gyűlés – Iskolagyűlés, évente kétszer

Iskolai ünnepélyek, megemlékezések

Megemlékezés az aradi vértanúkról                                                 2018. október 6.

1956-os forradalom és szabadságharc emlékére ünnepély               2018. október 19.

Megemlékezés iskolánk névadójáról (koszorúzás)                           2018. október 19.

Liszt koncert                                                                                     2018. október 18.

Karácsonyi hangverseny a Bazilikában                                            2018. december 14.

Magyar kultúra napja                                                                        2019. január 22.

Jégkarnevál                                                                                        2019. január 25.

A kommunizmus áldozatai                                                               2019. február 25.

Március 15-i ünnepély                                                                      2019. március 14.

Holokauszt áldozatainak napja                                                         2019. április 16.

Költészet Napja                                                                                 2019. április 11.

Nemzeti Összetartozás Napja                                                           2019. június 4.

Ballagás                                                                                             2019. június 14.

Tanévzáró ünnepély – bizonyítványosztás                                       2019. június 20.

Iskolai programok

2019. január 25. (péntek) 20:30 óra Jégkarnevál

2019. február 3-8. Sítábor

2019. május eleje Liszt Gála

2019. május 13-17. Határtalanul

2019. június 12. (szerda) Jutalomkirándulás

2019. június Német tábor

Értekezletek:

Tantestületi alakuló értekezlet                                              2018. augusztus 23.

Tantestületi értekezlet, az éves munkaterv elkészítése         2018. augusztus 30.

Félévi osztályozó értekezlet                                                  2019. január 28.

Félévi munkát értékelő tantestületi értekezlet                       2019. január 31.

Év végi osztályozó értekezlet                                                2019. június 17.

Az éves munka értékelése, tantestületi értekezlet                 2019. június 25.

Szülői szervezetek gyűlései:                                                           

SZMK első ülése        2018. szeptember 5.  

                                    2019. január 31.

Szükség esetén előre meghirdetett időpontban.

A témahetek megszervezése, projektoktatás

Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2019.február 25. – 2019. március 1.

Fenntarthatósági témahét: 2019.március 18. – 2019. március 22.

Digitális témahét: 2019. április 8. – 2019. április 12.

Országos mérések

Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: 2019. május 29.

Angol, német idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon: 2019. május 22.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2019. január 9. és 2019. április 26. között