A tanév rendje

Tanévnyitó ünnepély              2019. szeptember 2.

Első tanítási nap                     2019. szeptember 2.

Őszi szünet:   2019. október 28-tól november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

Téli szünet: 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

Tavaszi szünet: 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Munkanapok áthelyezése:

2019. december 24-ét, keddet, december 7-én, szombaton dolgozzuk le,

2019. december 27.-ét, pénteket, december 14-én, szombaton dolgozzuk le.

Első félév vége: 2020. január 24.                  .

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről értesítő: 2020. január 31. (péntek)

A tanév utolsó tanítási napja: 2020. június 15. hétfő

A tényleges tanítási napok száma: 180 nap.

Tanítás nélküli munkanapok: (6 nap)

1. 2019. szeptember 27. (péntek)       Szakmai nap

2. 2019. december 7. (szombat)         Pályaorientációs nap

3. 2019. december 14. (szombat)       Nevelési értekezlet

4. 2020. február 12. (szerda)              Tankerületi Pedagógiai Napok

5. 2020. április 15. (szerda)                 Nevelési értekezlet

6. 2020. június 11. (csütörtök)             Sportnap - DÖK

Szülői értekezletek, fogadóórák

  • Első osztályok2019. szeptember 2.
  • Felső tagozat számára2019. szeptember 10. (kedd)
  • Alsó tagozat számára           2019. szeptember 10. (kedd)
  • Pályaválasztási tájékoztató + fórum 2019. október 1. (kedd - 8. évfolyam)
  • Második szülői értekezlet   2020. február 4. (kedd felső) + fogadóóra
  • Második szülői értekezlet   2020. február 5. (szerda alsó) + fogadóóra
  • Igazgatói tájékoztató 2020. február 11. (kedd)

(Leendő elsősök részére)

  • Harmadik szülői értekezlet 2020. május 4. (hétfő-felső); + fogadóóra

2020. május hónapban (alsó)

Fogadóórák rendje:

1. 2019. október 21. (hétfő)

2. 2019. december 2. (hétfő)

3. 2020. február 4. (kedd - felső); február 5. (szerda – alsó)

4. 2020. március 16. (hétfő)

5. 2020. május 4. (hétfő - felső), alsó májusban

A fogadóórák 17 órától kezdődnek, az időpont módosítását előre jelezzük.

A februári és a májusi szülői értekezlet után fogadóórát is tartunk.

Azokban a hónapokban, amikor nincs szülői értekezlet vagy általános fogadóóra, a szaktanárok és a szülők előzetes egyeztetése alapján délután egyéni fogadóórán beszélhetik meg a problémát.

A fogadóórákon iskolánk pszichológusa és szociális munkása is a szülők rendelkezésére áll, gondjaikkal, kérdéseikkel felkereshetik őket.

Osztálykirándulások:

Alsó tagozat: 2020. június első hete

Felső tagozat: 2020. június 5. (péntek)

Diákönkormányzat gyűlések rendje:

DÖK gyűlés: az éves program összeállítása 2019. szeptember 5.

DÖK gyűlés munkaterv véleményezése

DÖK gyűlés havonta

Iskolagyűlés, évente kétszer

Iskolai ünnepélyek, megemlékezések

Megemlékezés az aradi vértanúkról                                                   2019. október 7.

1956-os forradalom és szabadságharc emlékére ünnepély               2019. október 22.

Megemlékezés iskolánk névadójáról (koszorúzás)                            2019. október 22.

Magyar kultúra napja                                                                          2020. január 22.

A kommunizmus áldozatai emléknapja                                              2020. február 25.

Március 15-i ünnepély                                                                        2020. március 13.

Holokauszt áldozatainak napja                                                          2020. április 16.

Költészet Napja                                                                                 2020. április 8.

Nemzeti Összetartozás Napja                                                           2020. június 4.

Ballagás                                                                                             2020. június 12.

Tanévzáró ünnepély – bizonyítványosztás                                        2020. június 18.

Iskolai programok

2019. november 6. (szerda) 17 óra Liszt koncert

2019. december 8. (vasárnap) MÜPA (Liszt Ferenc Gyermekkar)

2019. december 12. (csütörtök) 17 óra Adventi hangverseny (alsó)

2020. január 24. vagy január 31. (péntek) 20:30 óra Jégkarnevál

2020. február 23-28. Sítábor

2020. május 5. Liszt Gála

2020. május 11-15. Határtalanul - Erdély

2020. június 15. (hétfő) Jutalomkirándulás

2020. június 14-20. Német tábor

Értekezletek:

Tantestületi alakuló értekezlet                                                2019. augusztus 22.

Tantestületi értekezlet, az éves munkaterv elkészítése         2019. szeptember 10.

Félévi osztályozó értekezlet                                                  2020. január 20. hétfő

Félévi munkát értékelő tantestületi értekezlet                       2020. február 3.

Év végi osztályozó értekezlet                                                2020. június 16.

Az éves munka értékelése, tantestületi értekezlet                 2020. június 22.

Szülői szervezetek gyűlései:                                                           

SZMK első ülése        2019. szeptember 9. (hétfő)  

                                    2020. február 3.

Szükség esetén előre meghirdetett időpontban.

A témahetek megszervezése, projektoktatás

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020.március 2. – 2020. március 6.

Digitális témahét: 2020. március 23. – 2020. március 27.

Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20. – 2020. április 24.

Országos mérések

Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon: 2020. május 27.

Angol, német idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon: 2020. május 20.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2020. január 8. és 2020. április 24. között